MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIASZKOLNY KONKURS

MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA

„Liczę i oszczędzam, więc nie grozi mi nędza!”

II edycja

Cele konkursu:
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 •  Kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, 
 • Motywowanie uczniów do oszczędzania.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeprowadzany jest w oddzielnych grupach wiekowych dla klas III, IV, V i VI naszej szkoły.

2. Konkurs jest dwuetapowy:

I etap (klasowe eliminacje)

 • Odbędzie się w klasach w dniach 10 - 21 lutego 2014 r. (termin ustali klasa z nauczycielem)
 • Przystąpią do niego wszyscy uczniowie klas III – VI. 
 • Zadaniem uczniów będzie wykonanie jak największej liczby zadań, w sposób poprawny, w ciągu 20 minut. 
 • Zadania konkursowe będą dotyczyć umiejętności wykonywania rachunków pamięciowych i zastosowania tabliczki mnożenia i dzielenia w zadaniach związanych z oszczędzaniem. 

II etap:
 • Uczestniczyć w nim będą uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki w pierwszym etapie (po trzy osoby z każdej klasy, w szczególnym przypadku dopuszcza się możliwość udziału większej ilości osób).
 • Odbędzie się: klasy III i IV : 20 luty, klasy V i VI: 27 luty.
 • Uczniowie będą się musieli wykazać umiejętnością szybkiego liczenia w różnych sytuacjach- zadania tekstowe, gry matematyczne (również gry komputerowe)itp
 • Zwycięzcą, czyli mistrzem tabliczki mnożenia na poziomie danej klasy zostanie uczeń, który uzyska najwyższy wynik w obu etapach łącznie. W konkursie zostaną również wyłonieni wicemistrzowie tabliczki mnożenia.
 • Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplom i ocenę z przedmiotu matematyka, zaś mistrzowie i wicemistrzowie zostaną dodatkowo nagrodzeni upominkami.

Zakres materiału:

Klasy trzecie: Mnożenie i dzielenie pamięciowe w zakresie 100 oraz 1000 (proste przypadki).

Klasy czwarte: Mnożenie i dzielenie pamięciowe w zakresie 1000, rachunek pisemny

Klasy piąte i szóste: Mnożenie i dzielenie pamięciowe, rachunek pisemny.działania na ułamkach

Wszelkie pytania kierować należy do pani Joanny Majerowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz